HİZMET VE KULLANIM SÖZLEŞMESİ
 

Taraflar

Bu sözleşme gardenmedya.com sitesinden veya bu site vasıtası ile hizmet almak isteyen ve bu başvurusunu gardenmedya.com adresindeki sipariş formunu doldurarak veren gerçek veya tüzel kişi arasındadır, (bundan böyle müşteri olarak anılacaktır).

Taraflar iş bu sözleşmede yazılı bilgilerin doğruluğunu beyan, kabul ve taahhüt ederler.

Sözleşme Konusu

İş bu sözleşme müşterinin gardenmedya.com adresinde yapmış olduğu tercihleri doğrultusunda Telegram Hizmetlerinin tamamı veya birkaçını kullanabilmesi için gardenmedya.com'un sağlayacağı olanaklar ve karşılığında ödenecek ücreti ve tarafların yükümlülüklerini düzenler.

Bu hizmetlerin açıklamaları aşağıdaki gibidir:

Telegram Hizmetleri için istenilen bilgilerin doğru ve eksiksiz girilmesi durumunda(tüm uyarı metinlerinde yer alan bilgilendirmelere uymak dahil) hizmeti eksiksiz tamamlamaktır.

Bilgilerin hatalı veya eksik girilmesinden veya hizmet için verilen uyarıların gözardı edilmesinden doğacak tüm sorumluluk MÜŞTERİ'ye aittir. GardenMedya, sipariş ile ilgili bir geri bildirim olarak "İptal Talebi" iletir ancak olumlu sonuçlanacağını garanti etmez. Olumlu sonuçlanması durumunda, müşteri tarafından ödenen ücret ortalama 4-7 işgünü içerisinde müşterinin banka hesabına geri aktarılır. Aksi durumda, ücret iadesi yapılmayacaktır.

Sözleşmenin Süresi

İş bu sözleşme sipariş işleminin internet ortamında gardenmedya.com tarafına gönderilmesi ile birlikte tarafların belirtilen hak ve yükümlülükleri baş sözleşmenin süresi siparişin ortalama gönderim süresi olarak verilen süreye eşittir. Gönderim süresi dolduktan veya sipariş tamamlandıktan sonra ücretsiz ek bir hizmet talep edilemez veya süre uzatılamaz.

Telafi özelliği bulanan hizmetler, "Kısmi Tamamlandı" veya "İptal Edildi" durumlarında telafi özelliğini kaybeder ve telafiyi garanti etmez. Müşteri, bu bilgi eşliğinde hizmet almayı kabul etmiş olur.

Müşterinin siparişleri için istenilen bilgileri en fazla 15 gün içerisinde doğru bir şekilde iletilmesi zorunludur. 15 günü aşan ve talep edilen bilgileri gönderilmeyen siparişlerden MÜŞTERİ sorumludur, gardenmedya.com bu bağlamda sorumlu tutulamaz.

Ücretlendirme

İş bu sözleşmede belirtilen hizmetler karşılığı ödenecek olan ücret gardenmedya.com internet sitesinde ilgili hizmet sayfalarında belirtilen miktara eşittir. Belirtilen ücretlere KDV dahildir.

gardenmedya.com'un önceden haber vermeksizin ve ileriye dönük olarak ücret ve tarifede değişiklik yapma hakkı saklıdır.

Müşteri iş bu değişiklik yapma yetkisini ve söz konusu değişiklikleri şimdiden beyan, kabul ve taahhüt eder.